Root Catalog / พื้นกระเบื้องไวนิลแบบทากาว / DVW 3 m.Series B พื้นกระเบื้องไวนิลแบบทากาว 3m.


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
DVW 3 m.Series B
พื้นกระเบื้องไวนิลแบบทากาว 3m.

พื้นกระเบื้องไวนิล DILO 

ขนาด 3 m. 

 สีสันลายไม้ให้สำผ้สเสมือนจริง สวย ทนนาน ทนน้ำความชื้น ปลวกและเชื้อรา 

 ติดตั้งโดยใช้ระบบทากาว

 การเตรียมพื้นเรียบเสมอ  ขัดมัน

 
พื้นกระเบื้องไวนิลแบบทากาว DILO -3m. ราคาพร้อมติดตั้งฟรี
 

พื้นกระเบื้องไวนิล DILO 

ขนาด 3 m. 

 สีสันลายไม้ให้สำผ้สเสมือนจริง สวย ทนนาน ทนน้ำความชื้น ปลวกและเชื้อรา 

 ติดตั้งโดยใช้ระบบทากาว

 การเตรียมพื้นเรียบเสมอ  ขัดมัน

ย้อนกลับ